Hotline: 0901 326 348

Email: vlpfashion96@gmail.com

Website: https://vlpfashion.com/

Địa chỉ: 14/7 Đường Lồ Ô, Khu Phố Nội Hóa 1, Phường Bình An, Dĩ An, Bình Dương