Hotline: 0901 326 348

Email: vlpfashion96@gmail.com

Website: https://vlpfashion.com/

Địa chỉ: 13 Đường 37, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh